Hoe werkt het

De meest wijdverbreide oorzaak van onvrede en de onderliggende oorzaak van veel psychologische problemen is ‘soul-loss‘. Soul-loss ontstaat wanneer een traumatische gebeurtenis als zo beangstigend, wreed, onaangenaam en vooral onverklaarbaar werd ervaren, dat deze zich niet in het gewone wereldbeeld kan inpassen. Het is te anders dan wat bekend is. Zo’n niet ingepaste ervaring blijft als het ware geïsoleerd, wordt niet verwerkt (= ingepast in het wereld- en/of ik-beeld) en blijft dezelfde signalen uitzenden als van het oorspronkelijke trauma. Kinderen zijn zeer vatbaar hiervoor omdat hun ratio nog niet sterk ontwikkeld is en zij het trauma niet aan zichzelf kunnen verklaren of relativeren.

Soul-loss kan ook ontstaan als gevolg van een langere periode van onbevredigd en onprettig leven. Het isoleren van de ervaring (dissociatie) is een overlevingsmechanisme, omdat de ervaring te pijnlijk is of omdat deze niet begrepen kon worden. Soul-loss laat een diepe en pijnlijke leegte achter, die men direct en automatisch zal proberen op te heffen. Hierdoor ontstaat er een grote kwetsbaarheid en gevoeligheid voor invloeden van buitenaf. De onbewuste pogingen om soul-loss te compenseren (of de leegte op te vullen) hebben altijd een dwangmatig en wanhopig karakter.

In zeer persoonlijke relaties, zoals tussen ouders en kinderen of tussen levenspartners kan door emotionele claims soul-loss ontstaan. In deze gevallen spreekt men van soul-theft (een deel van de soul, of het gevoel wordt geclaimd door een ander). Vaak spelen in dit soort relaties thema’s als liefde, haat, schuld, plicht, afhankelijkheid, frustratie en emotionele chantage en overheersing een grote rol.

Kenmerkend is ook dat geen van de betrokkenen gelukkig is met de situatie, maar dat men toch niet in staat is deze te veranderen. Bij het overlijden van een van de betrokkenen, zal dit niet veranderen, maar zelfs ongrijpbaarder worden.

Behalve ‘soul-loss’ kunnen ook invloeden een bron van pijn en onvrede zijn. Doordat je op zielsniveau met alles verbonden bent, kun je ook beïnvloed worden door datgene waarmee je in aanraking komt (omgeving, mensen). En omdat soul over het algemeen grotendeels onbewust is, kan dit gebeuren zonder dat je je daar bewust van bent. Zo’n invloed kan een psychologisch probleem worden wanneer deze te sterk is of wanneer jij verzwakt bent door stress, ziekte of soul-loss. Een invloed kan zich behalve aan personen ook hechten aan een huis, werkplek en aan objecten (m.n. persoonlijke sieraden). Zo’n plaats of zo’n object zal de invloed weer op jou overdragen.

Symptomen die vaak het gevolg zijn van een beïnvloeding zijn o.a. onverklaarbare vermoeidheid, ontwikkeling van tumoren, astma, hoofdpijnen, herhaaldelijke pech, besluiteloosheid etc.

In sommige culturen bestaat er een traditie waarin specifieke negatieve invloeden bewust op anderen gericht worden  (b.v. vloek). Ook kunnen overleden die niet in staat zijn zich aan te passen aan hun nieuwe situatie na het fysiek georiënteerde leven, een bron van negatieve invloed worden.

Invloeden die een besliste en duurzame indruk gemaakt hebben, kunnen zeer gevaarlijk worden. Zij kunnen leiden tot psychologische problemen en ook tot lichamelijk problemen. Wanneer je veel mensen in nood ontmoet, of kort geleden een traumatisch ongeval, een echtscheiding of de recente dood van een naaste hebt meegemaakt, is het verstandig om jezelf te reinigen van invloeden, zodat het systeem zichzelf kan regenereren.

In al deze gevallen (soul-loss, soul-theft, invloeden) kan ik je met een sjamanistische healing verder helpen. En ook op andere wijze (persoonlijk, per mail) kan ik je diepgaand ondersteunen. Voor meer informatie over de healing zelf zie onder ‘aanbod’.