Rouw en trouw

Bij een rouwproces hebben we te maken met het (moeten) loslaten van een persoon of een situatie. Het loslaten van iets wat voor jou belangrijk is, is een van de moeilijkste dingen die een mens te klaren heeft in dit leven. Een sjamanistische healing creëert ruimte voor dit proces van loslaten.

De kunst van het sterven

Het is goed te weten dat bij het overlijden de ziel van de overledene direct bezig is over te gaan naar het hiernamaals. Soms verloopt dit proces heel vlot, soms doet een ziel hier weken over. Een van de voornaamste oorzaken waardoor een ziel niet over kan gaan, is dat de mensen die achtergebleven zijn in een rouwfase zitten waarbij veelvuldig wordt gewenst dat de overledene toch nog maar hier was. Wederzijds leren loslaten is de grootste dienst die je een overledene kunt bewijzen.

Tijdens de rite de passage – die meestal thuis plaatsvindt – neem ik samen met familie en vrienden plaats naast de overledene. Door het branden van kruiden en onder begeleiding van klankschalen, drum en gezang, wordt voor alle betrokkenen een ruimte gecreëerd om je te openen. De kruiden worden gebrand als offer, maar ook omdat de rook dienst doet als transportmiddel voor de ziel naar de plek waar het moet zijn. Bij de nabestaanden zal het gevoel gaan overheersen dat verdriet er mag zijn, maar ook dat er rust en vrede van binnen is. Zo wordt er ruimte gecreëerd om te kunnen loslaten en dat is juist zo essentieel voor de passage. Het ritueel duurt ongeveer 1 uur. Kosten: € 125,-

Ook bij andere belangrijke levensmomenten (geboorte, verloving, huwelijk, scheiding) kan een sjamanistische healing een prachtige toegevoegde waarde hebben.